Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie przedstawicielami Oddziału Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie przedstawicielami Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

20 Listopada 2019

We wtorek, 19 listopada br. w siedzibie Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z dyrektorem Oddziału UDT w Krakowie. Podczas obrad przybliżono działalność nadzorczą i kontrolną nad ruchem zakładów górniczych będących pod nadzorem OUG w Krakowie, w szczególności omawiając rodzaje zagrożeń w aspekcie stosowanych maszyn, urządzeń i instalacji technicznych. Przedstawiono główne dane charakteryzujące nadzorowane zakłady górnicze i zakłady oraz statystyki działalności kontrolnej OUG w Krakowie za rok ubiegły. W głównej części spotkania omówiono szczegółowe wymagania dotyczące eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji w nadzorowanych zakładach, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń transportu bliskiego oraz urządzeń ciśnieniowych. Dyrektor Oddziału UDT w Krakowie zaprezentował eUDT – internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego, za pośrednictwem którego przedsiębiorcy będą mogli załatwić on-line sprawy związane z dozorem technicznym.  Spotkanie było realizacją porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie współpracy obu organów.

do góry