Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego i (..)

Spotkanie przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Dozoru Technicznego

11 Lutego 2008
Spotkanie przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Dozoru Technicznego

W dniu 1 lutego 2008 r. w siedzibie katowickiego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego odbyło się spotkanie przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Dozoru Technicznego. Celem spotkania było omówienie realizacji porozumienia pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas spotkania obie strony przedstawiły zakres swojej działalności, szczególnie w odniesieniu do obiektów technicznych zakładów górniczych.

Poruszono także zagadnienia dotyczące wspólnych działań w zakresie oceny stopnia zagrożenia stwarzanego przez urządzenia techniczne oraz opracowania specyfikacji technicznych określających warunki bezpiecznej pracy tych urządzeń.

Przyjęto zasady współpracy w trakcie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków związanych z eksploatacją urządzeń technicznych w zakładach górniczych.


do góry