Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Robocze spotkanie przedstawicieli ukraińskiego (..)

Robocze spotkanie przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwa Przemysłu Węglowego z delegacją WUG

4 Lutego 2008
W dniu 1 lutego 2008 r. w Kijowie odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwa Przemysłu Węglowego (MPW) z delegacją Wyższego Urzędu Górniczego. Tematem spotkania było ustalenie zasad współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego. Do spotkania doszło w wyniku uzgodnień poczynionych przez premierów Polski i Ukrainy, dotyczących pomocy rządu polskiego w ustaleniu przyczyn wypadków górniczych, które miały miejsce 18 listopada i 1–2 grudnia 2007 r. w kopalni im. O.F. Zasiadki w Zagłębiu Donieckim. Ze strony ukraińskiej w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wiktor Połtawiec – Minister Przemysłu Węglowego, Oleksandr Franciszko – pierwszy zastępca ministra, Igor Jaszczenko – dyrektor Departamentu Ochrony Pracy i Sytuacji Nadzwyczajnych MPW, Siergiej Storczak – przewodniczący Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego i jego zastępca Oleg Rumieżak, Igor Jefremow – dyrektor kopalni im. Zasiadki, przewodniczący komisji eksperckich – Anatolij Bułat i Wołodymir Agiejew, Wiaczesław Łukinow – zastępca dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu, Borys Griaduszczyj – zastępca przewodniczącego Akademii Nauk Górniczych Ukrainy, Siergiej Smolanow – naczelnik Centralnego Sztabu Służby Ratownictwa Górniczego. Ze strony polskiej rozmowy prowadził zespół pod przewodnictwem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Piotra Buchwalda, z udziałem Prezesa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Stanisława Parola, profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej Nikodema Szlązaka i Stanisława Wasilewskiego oraz zastępcy dyrektora Departamentu Górnictwa Mirosława Koziury. W trakcie spotkania ustalono, że obie strony powołają wspólną grupę roboczą, w skład której wejdą m.in. specjaliści Ministerstwa Przemysłu Węglowego Ukrainy, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kopalni im. Zasiadki, Makiejewskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Zadaniem grupy będzie dokonanie wspólnej analizy materiałów dotyczących wypadku w kopalni im. Zasiadki w celu ustalenia przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. Ponadto uzgodniono, że należy rozwinąć współpracę pomiędzy instytutami naukowo-badawczymi Polski i Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla. Ustalono, że nastąpi wymiana delegacji w celu przeprowadzenia rozmów na temat bezpiecznej eksploatacji węgla, prowadzenia robót profilaktycznych, zapobiegania wypadkom w górnictwie węglowym. Ponadto zaplanowano rozmowy na temat wyposażenia ukraińskich kopalń węgla w sprzęt górniczy, którego nie produkują ukraińscy wytwórcy. Współpraca będzie dotyczyła również kwestii szkolenia ukraińskich specjalistów w polskich jednostkach naukowych.
do góry