Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie seminaryjne z przedsiębiorcami i osobami (..)

Spotkanie seminaryjne z przedsiębiorcami i osobami kierownictwa ruchu zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne w górnictwie otworowym

27 Listopada 2014

Z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, 25 listopada br., odbyło się spotkanie seminaryjne z przedsiębiorcami i osobami kierownictwa ruchu zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne w górnictwie otworowym.
Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące nowych regulacji prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. wynikających ze znowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a także z ustawy z dnia 17 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która wprowadziła istotne zmiany dotyczące m. in. wymaganych pozwoleń na przechowywanie lub używanie przez przedsiębiorców sprzętu strzałowego w ruchu zakładów górniczych.
Ponadto przedstawiono zagrożenia występujące w ruchu zakładu górniczego i podstawy ich klasyfikowania.
Uczestnicy spotkania zapoznali się również z aktualnym stanem wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w nadzorowanych zakładach górniczych.

do góry