Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wrocław: Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców (..)

Wrocław: Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców górniczych i ich służbami budowlanymi, ochrony środowiska oraz z mierniczymi

27 Listopada 2014

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, 26 listopada br., zorganizował spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców górniczych i ich służbami budowlanymi, ochrony środowiska oraz z mierniczymi. Tematem narady były zmiany przepisów, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r., a które zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133). Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje wynikające z rozszerzenia kompetencji organu nadzoru architektoniczno – budowlanego i nadzoru budowlanego.
W trakcie spotkania przedsiębiorcy zgłaszali problem niejednoznaczności kryteriów kwalifikacji obiektów budowlanych.

do góry