Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla osób wykonujących (..)

Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla osób wykonujących zadania z zakresu geologii oraz ochrony środowiska w starostwach powiatowych województwa pomorskiego

18 Maja 2017

We wtorek, 16 maja br., z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla osób wykonujących zadania z zakresu geologii oraz ochrony środowiska w starostwach powiatowych województwa pomorskiego. Współorganizatorem obrad był Geolog Wojewódzki Województwa Pomorskiego.

Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia dotyczące:

- prowadzenia ruchu zakładu górniczego na podstawie warunków określonych w koncesji udzielanych przez starostów,

- wykonywania robót geologicznych na podstawie zatwierdzonych projektów robót geologicznych,

- rekultywacji terenów po działalności górniczej oraz problematyka związana z działalnością polegającą na wydobywaniu kopalin bez koncesji.

W wydarzeniu uczestniczył również Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który omówił problematykę dotyczącą gospodarowania odpadami na terenie zakładu górniczego.

do góry