Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

19 Maja 2017

W czwartek, 18 maja br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie odbyło się 43. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Budryk”, „Sośnica” i „Makoszowy".

Podczas spotkania omówiono stan realizacji 5. uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informację o stanie robót hydrotechnicznych na potoku Gierałtowickim. Kopalnia „Sośnica” poinformowała o stanie realizacji dwóch uchwał. Pierwsza dotyczyła prac prowadzonych w Przyszowicach, związanych z likwidacją zawodnienia terenu pomiędzy ulicami: Szkolną, Powstańców Śląskich, Karola Miarki i Gierałtowicką oraz zagospodarowaniem terenu w pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Fornalskiej i rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I. Druga uchwała obejmowała roboty związane z likwidacją zalewiska Wn 24
w Przyszowicach. Kopalnia „Makoszowy” przedstawiła stan realizacji dwóch uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu porozumiewawczego. Dotyczyły one: robót związanych z podwyższeniem i uszczelnienia obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego oraz stanu robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie IV kwartału 2016 r. i I kwartału 2017 r., a także eksploatacji projektowanej w  II i III kwartale 2017 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

do góry