Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców (..)

Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz kierownictwa ruchu zakładów górniczych

27 Października 2014

W ramach realizacji Planu pracy na rok 2014 Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, 22–24 października br., odbyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób kierownictwa ruchu zakładów górniczych zlokalizowanych w obrębie województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe poświęcone było tematowi: "Gospodarka złożami kopalin w procesie eksploatacji w nawiązaniu do standardów gospodarowania złożami kopalin oraz aktualne problemy związane z ruchem zakładów górniczych".
Podczas seminarium szczególną uwagę poświęcono tematyce związanej z:

  • prowadzeniem dokumentacji ruchowej w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • szkoleniami pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w tych zakładach,
  • gospodarką złożem w ruchu zakładu górniczego oraz dokumentacją mierniczo-geologiczną,
  • zagadnieniami energomechanicznymi i środowiskowymi aspektami prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.

W spotkaniu seminaryjnym uczestniczyło 82 przedsiębiorców i osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z terenu województwa mazowieckiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego.

do góry