Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

24 Października 2014

23 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 18 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.
Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Burmistrz Mikołowa, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., oraz przedstawiciele kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Bielszowice", "Bolesław Śmiały", "Halemba-Wirek", "Budryk" i "Wujek".
Na wstępie omówiono stan realizacji uchwały podjętej na poprzednim posiedzeniu zespołu, dotyczącej robót hydrotechnicznych prowadzonych przez kopalnię "Bielszowice" na terenie dzielnicy Borowa Wieś. Istnieje postęp w realizowanym przedsięwzięciu, jednak jego zakres oraz niezbędne formalności administracyjno-prawne znacząco wpływają na terminy rozpoczęcia kolejnych etapów zadania. Zespół porozumiewawczy podjął uchwałę o dalszym monitorowaniu realizacji przedsięwzięcia, na kolejnych posiedzeniach.
Następnie omówiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału 2014 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Z zaprezentowanego materiału wynika, że w powyższym okresie sprawozdawczym pod terenami gminy Mikołów eksploatację prowadzić będą trzy kopalnie: "Bielszowice", "Bolesław Śmiały" i "Budryk". Niewielki teren gminy Mikołów objęty zostanie dodatkowo wpływami pochodzącymi z eksploatacji prowadzonej poza jej granicami, przez kopalnie "Halemba-Wirek" i "Wujek". Przedstawiciele wszystkich kopalń podkreślili, że są zabezpieczone środki finansowe na usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego zarówno na IV kwartał 2014 r., jak i na 2015 rok.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Mikołowa zwrócił uwagę na trudne relacje pomiędzy właścicielami nieruchomości, na których występują szkody górnicze, a kopalniami i firmami, które na zlecenie kopalń je usuwają. Zaapelował o terminową realizację prowadzonych remontów oraz o skrócenie czynności proceduralnych związanych z usuwaniem szkód górniczych oraz zwrócenie większej uwagi na jakość usług budowlanych świadczonych przez firmy prowadzące remonty i zabezpieczenia budynków na terenie gminy Mikołów.
W trakcie dyskusji m.in. omówiono wyniki monitoringu drgań gruntu, prowadzonego w granicach administracyjnych gminy Mikołów w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2014 r. przez kopalnie "Bielszowice" i "Wujek".
Na zakończenie KWK "Halemba-Wirek" poinformowała o etapie postępowania administracyjnego, dotyczącego uzyskania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża "Śmiłowice".

do góry