Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie szkoleniowe dla osób kierownictwa ruchu (..)

Spotkanie szkoleniowe dla osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

6 Grudnia 2018

W środę, 5 grudnia br., odbyło się zorganizowane z inicjatywy dyrektora OUG w Warszawie spotkanie szkoleniowe przeznaczone dla osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Obrady poświęcono omówieniu aktualnych problemów z zakresu bezpiecznego prowadzenia ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, a w szczególności analizie okoliczności i przyczyn zaistnienia wypadków, które miały miejsce w Zakładach Górniczych ”BAŁUPIANY V-1” i „ŁUBIENICA V”, na terenie właściwości miejscowej OUG w Warszawie, a także przedstawieniu okoliczności i przyczyn wybranych wypadków zaistniałych w innych rejonach kraju.

W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyło 20 kierowników ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z wyżej wymienionych województw.

do góry