Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w (..)

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

30 Listopada 2018

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, w czwartek, 29 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, z inicjatywy dyrektora Urzędu, odbyło się spotkanie z Dyrektorem krakowskiego Oddziału UDT.

Uczestnicy obrad przedstawili stan bezpieczeństwa w rejonie swojego działania oraz problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych oraz zdarzeń wypadkowych zaistniałych w związku z nieprawidłową eksploatacją urządzeń dźwignicowych. Jednogłośnie uznano za zasadne kontynuowanie spotkań w przyszłości, gdyż poruszane zagadnienia służą wymianie doświadczeń oraz informacji dotyczących bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w zakładach górniczych.

do góry