Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w Kopalni „Olkusz-Pomorzany”

Spotkanie w Kopalni „Olkusz-Pomorzany”

22 Września 2016

22 września br. w Kopalni „Olkusz-Pomorzany” w Olkuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z przodowymi brygad realizujących roboty górnicze oraz pracownikami odpowiedzialnymi za eksploatację maszyn i urządzeń transportowych. W spotkaniu uczestniczyli również zakładowy społeczny inspektor pracy tej kopalni oraz przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie;
  • zasady bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu oraz zawałem skał stropowych;
  • wypadki zaistniałe w podziemnych zakładach górniczych podczas wykonywania prac transportowych;
  • zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac transportowych w aspekcie zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń;
  • wpływ stresu w pracy na występowanie wypadków przy pracy i na stan zdrowia pracowników;
  • problematykę komunikacji załóg górniczych za pomocą telefonu interwencyjnego WUG;
  • wyjaśnienie zasadniczej roli zakładowych społecznych inspektorów pracy w zakresie formułowania i przedstawiania problemów jednostkowych oraz systemowych mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy — na podstawie informacji zebranych od członków załóg górniczych.

 

do góry