Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska

21 Września 2016

20 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedstawicielami kierownictwa Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Obrady zostały poświęcone wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach drugiego organu.

Ponadto omówiono:

  • planowanie działań na rok 2017,
  • możliwości współdziałania organów w przypadku składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,
  • wspólne organizowanie przez strony szkoleń i seminariów.

Poruszono także problem wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami (śmieciami, odpadami niebezpiecznymi) w świetle przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach, a także decyzji wydanych przez marszałków województw i starostów.

Spotkanie zorganizowano w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w dniu 4 kwietnia 2014 r.

do góry