Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w Kopalni Soli „Bochnia”

Spotkanie w Kopalni Soli „Bochnia”

17 Czerwca 2015

15 czerwca br. w Kopalni Soli „Bochnia” odbyło się spotkanie przedstawicieli OUG w Krakowie ze Społecznymi Inspektorami Pracy, przodowymi brygad robót chodnikowych oraz zespołów rabunkowych,  a także z pracownikami odpowiedzialnymi za eksploatację maszyn i urządzeń transportowych.

Na spotkaniu omówiono:

  • problematykę bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu oraz zawałem skał stropowych,
  • najczęściej występujące  nieprawidłowości w ruchu podziemnych zakładów górniczych w szczególności w aspekcie zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.

Przedstawiono przyczyny wypadków, do których doszło podczas wykonywania robót w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu i zawałem skał stropowych oraz wypadków związanych z  eksploatacją maszyn i urządzeń transportowych. Ponadto omówiono nieprawidłowości stwierdzane podczas przeprowadzanych przez OUG w Krakowie kontroli robót w Kopalni Soli „Bochnia”. Podkreślono rolę i znaczenie przodowych brygad i zespołów pracowniczych jak również przedstawicieli Społecznej Inspekcji Pracy dla bezpiecznej organizacji robót górniczych. Zaprezentowano animacje rekonstrukcji zdarzeń i wypadków zaistniałych w kopalniach.

do góry