Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w Zakładzie Górniczym Lubelski Węgiel (..)

Spotkanie w Zakładzie Górniczym Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

17 Października 2019

W środę, 16 października br. w siedzibie zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z przedstawicielami Zarządu i kierownictwem kopalni. Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • stan bezpieczeństwa pracy w 2019 r. w górnictwie węgla kamiennego i w zakładzie górniczym L.W. Bogdanka;
  • zrealizowane w 2019 roku oraz planowane w przyszłości przez przedsiębiorcę działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego;
  • stan wypadkowości w zakładzie górniczym w 2019 roku  w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim;
  • stwierdzane podczas kontroli przez pracowników urzędu górniczego nieprawidłowości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niebezpieczne zachowania pracowników podczas wykonywania pracy.
do góry