Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego

17 Października 2019

W środę, 16 października br. w Mariance Rędzińskiej odbyło się cykliczne spotkanie zorganizowane przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego, będących we właściwości miejscowej Urzędu. W obradach uczestniczyli także: przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Urzędu Miejskiego w Częstochowie, Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Urzędu Gminy w Rędzinach.

Celem spotkania było przedstawienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w zakładach górniczych, a także nieprawidłowości i problemów związanych z odkrywkową eksploatacją kopalin.

Ponadto omówiono:

  • wypadek śmiertelny w zakładzie górniczym „Skrzypiec I”,
  • zasady stwierdzania kwalifikacji osób dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • wybrane zagadnienia gospodarki złożem w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • wybrane zagadnienia w specjalności górniczej wynikające ze sprawowanego nadzoru nad ruchem odkrywkowych zakładów górniczych,
  • rekultywację wyrobiska z wykorzystaniem odpadów,
  • sposób postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną po likwidacji zakładu górniczego.
do góry