Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa transportu pionowego w (..)

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa transportu pionowego w zakładach górniczych

29 Czerwca 2022

We wtorek, 28 czerwca br. odbyło się spotkanie pracowników Departamentu Energomechanicznego WUG z kierownikami działów energomechanicznych i osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo transportu pionowego w zakładach górniczych.

W wideokonferencji uczestniczyło ponad 60 osób z przedsiębiorstw górniczych eksploatujących górnicze wyciągi szybowe. Na spotkaniu przedstawiono aktualny stan bezpieczeństwa w górnictwie, omówiono przyczyny wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w transporcie pionowym, które zaistniały w roku 2021 oraz przedstawiono wymagania przepisów dotyczące prac szczególnie odpowiedzialnych w szybach górniczych. Zwrócono również uwagę na potrzebę ciągłego szkolenia pracowników i monitorowania przestrzegania przez nich właściwych procedur podczas wykonywania czynności związanych z eksploatacją górniczych wyciągów szybowych.

do góry