Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów

30 Czerwca 2022

We wtorek, 28 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się XVIII posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, a uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj.: wójtowie gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów, przedstawiciele L.W. „Bogdanka” S.A. oraz Okręgowego Urzędu Górniczego  w Lublinie.

Podczas spotkania omówiono:

  • uwagi lub uzupełnienia do tematów poruszonych na ostatnim spotkaniu Zespołu porozumiewawczego;
  • zagadnienie sejsmiczności indukowanej robotami górniczymi w obszarze górniczym w I połowie 2022 r. - rodzaj i rozmieszczenie aparatury pomiarowej, przyczyny i skutki aktywności wstrząsów, monitorowanie sejsmiczności, przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z aktywności sejsmicznej;
  • informacje wójtów gmin: Puchaczów, Ludwin i Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w I połowie 2022 oraz zrealizowania lub braku realizacji napraw obiektów liniowych (drogi gminne) i likwidacji zalewisk, powstałych w wyniku prowadzenia bieżącej działalności górniczej L.W. Bogdanka S.A.;
  • sprawozdanie kierownictwa L.W. Bogdanka S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej w pierwszym półroczu 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach terenu górniczego. Zestawienie zaistniałych skutków eksploatacji z prognozami oddziaływań na 2022 r.;
  • zaplanowane na I półrocze 2022 roku roboty górnicze oraz prognozowane w tym okresie oddziaływania na powierzchnię terenu;
  • przedstawione przez Dział Szkód Górniczych i Dział Ochrony Środowiska
    W. Bogdanka S.A. sprawy związane z naprawą szkód górniczych I półroczu 2022 roku (tj:. liczbę zgłoszeń, liczbę i rodzaj wykonanych napraw oraz wydatki kopalni na zabezpieczenia profilaktyczne).
do góry