Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne (..)

Spotkanie w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

14 Grudnia 2023

W środę, 13 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z przedstawicielami przedsiębiorców, osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz przedstawicielami firm prowadzących roboty strzałowe dotyczące nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych. Podczas obrad omówiono okoliczności i przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w 2023 r. w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.  Dyskutowano m.in. na temat: projektowania szerokości dróg transportowych, zasad wyznaczania pasów bezpieczeństwa od krawędzi skarpy oraz dobrych praktyk dotyczących zabezpieczania lub oznakowania górnych krawędzi skarp.

Wśród zagadnień związanych z nowelizacją ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw) omówiono m.in. kwestie dotyczące:

  • udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
  • nowych obowiązków i uprawnień organów nadzoru górniczego,
  • kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych,
  • prowadzenia szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych,

Tematem spotkania były także zasady i tryb uzyskiwania kwalifikacji zawodowych szkolnictwa branżowego.

do góry