Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów

13 Grudnia 2023

We wtorek, 12 grudnia br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się 21. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, samorządów terytorialnych, tj. Wójtowie Gmin Cyców, Ludwin i Puchaczów oraz przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A.

Podczas spotkania omówiono m.in.

  • zagadnienie sejsmiczności wywołanej robotami górniczymi w obszarze górniczym w II połowie 2023 r., w tym informacje dotyczące aparatury pomiarowej, przyczyn i skutków aktywności wstrząsów, monitorowanie sejsmiczności, przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z aktywności sejsmicznej,
  • informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w II połowie 2023 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.,
  • przebieg eksploatacji górniczej w II półroczu 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego oraz zaplanowane na I półrocze 2024 r. roboty górnicze i prognozowane w tym okresie oddziaływania na powierzchnię terenu,
  • sprawy związane z naprawą szkód górniczych wykonane w II półroczu 2023 r. przez LW „Bogdanka” S.A.
do góry