Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ws. pozyskiwania gazu z łupków bitumicznych

Spotkanie ws. pozyskiwania gazu z łupków bitumicznych

29 Marca 2010
23 marca br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa z przedstawicielami firmy Lane Energy Poland Sp. z o.o. ws. pozyskiwania gazu z łupków bitumicznych.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele firmy SCHLUMBERGER, która obok PNiG-Nafta w Pile jest jednym z głównych wykonawców prac, które mają być prowadzone w ramach koncesji Nr 16/2007/p udzielonej Lane Energy Poland Sp. z o.o. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Lębork". Założeniem przedsiębiorcy jest rozpoznanie złoża pod kątem możliwości pozyskiwania gazu z łupków, czyli tzw. shale gas.
Tematem spotkania były projektowane zabiegi perforacji i szczelinowania hydraulicznego oraz zakres pracy urządzenia z elastycznym przewodem wiertniczym Coiled Tubing. Dyskutowano także nad głównymi założeniami planu ruchu otworu poszukiwawczego Łebień LE-1, którego wiercenie planowane jest do głębokości 3 200 m. Poza tym omówiono z przedstawicielami firmy Lane stan prawny i obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia planowanych robót geologicznych z uwzględnieniem wymaganych zezwoleń oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (np. operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu).
Technologia pozyskiwania gazu z łupków bitumicznych w Europie jest pionierską technologią i wymaga zastosowania zabiegów, które dotąd nie były przeprowadzane na terenie naszego kraju.
W przypadku zadawalających wyników prac geofizycznych i wiertniczych I etapu przewiduje się odwiercenie 127 otworów wiertniczych o głębokościach w zakresie od 2800 m do 3300 m.
Przygotowanie odwiertu do eksploatacji wiąże się z przeprowadzeniem zabiegów intensyfikacji przypływu płynu złożowego, a następnie z przeprowadzeniem szczelinowania hydraulicznego.
Projektowane szczelinowania mają zasięg ok. 800– 500 m od osi otworu, a do ich wykonania ma być użyta mieszanina (obrobionej chemicznie) wody z piaskiem.
do góry