Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zatrzymanie robót górniczych w KWK "Rydułtowy-Anna"

Zatrzymanie robót górniczych w KWK "Rydułtowy-Anna"

30 Marca 2010
W wyniku przeprowadzonych oględzin rejonu tąpnięcia, wskutek którego wypadkom uległo 7 pracowników (1 wypadek śmiertelny i 6 lekkich), zaistniałego w KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" w Rydułtowach, w związku ze wstrząsem wysokoenergetycznym o energii 1,9 x 106 J, zaistniałym w dniu 24 marca 2010 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 713/1-2+712/1-2 ścianą Ia-E-E2, za wyjątkiem niezbędnych prac związanych ze wzmocnieniem obudowy, zabezpieczeniem ociosu ściany przed odspajaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa wentylacyjno-pożarowego, metanowego i tąpaniami w rejonie ściany.

Dyrektor OUG w Rybniku zobowiązał Kompanię Węglową S.A. do sprawdzenia prawidłowości stosowanych rozwiązań technicznych przy prowadzeniu robót górniczych w rejonie przedmiotowej ściany oraz przedłożenia ich wyników Komisji do spraw Tąpań, Obudowy, i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych, celem zaopiniowania.

Ponowne oddanie do ruchu ściany wymaga zezwolenia Dyrektora OUG w Rybniku.

do góry