Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem (..)

Spotkanie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

15 Maja 2023

W piątek, 12 maja br. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie robocze dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Celem obrad było omówienie zakresu współdziałania organów w ramach kompetencji, wymiany doświadczeń oraz dalszego zacieśniania współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego w dniu 14.12.2022 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry