Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Grupy Współpracy Administracyjnej ADCO

Posiedzenie Grupy Współpracy Administracyjnej ADCO

12 Maja 2023

W dniach 10 i 11 maja br. odbyło się w Sztokholmie kolejne, 50. posiedzenie Grupy Współpracy Administracyjnej ADCO, działającej w ramach dyrektywy odnoszącej się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 2014/35/UE.

Posiedzeniu przewodniczyła Katarina Oloffsson - pełniąca funkcję Przewodniczącej LVD ADCO. Ze strony Komisji Europejskiej w obradach uczestniczył Alexis Basiaux. Ponadto obecni byli przedstawiciele organów nadzoru rynku poszczególnych państw wspólnoty europejskiej. Polska była reprezentowana przez Katarzynę Bednarz - Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Arkadiusza Adamka - Głównego Specjalistę Departamentu Energomechanicznego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Podczas spotkania uczestnicy wymieniali poglądy dotyczące nadzoru rynku w poszczególnych krajach europejskich. Zostały zaplanowane wspólne, przyszłe działania w ramach grupy LVD ADCO, gdzie jako wiodące przyjęto kontrolę spełnienia wymagań zasadniczych przez wybranych producentów kabli i przewodów elektroinstalacyjnych. Działania będą nadzorowane przez Europejską Sieć ds. Zgodności Produktów (EUPCN).

do góry