Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie

11 Grudnia 2019

We wtorek, 10 grudnia br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z Małopolskim Wojewódzkim  Inspektorem Ochrony Środowiska oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie.

Obrady poświęcono wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach  organów.

Omówiono najczęstsze naruszenia stwierdzane podczas kontroli nad ruchem zakładów górniczych związane z nieprzestrzeganiem zobowiązań wynikających z wymaganych decyzji w zakresie środowiska oraz w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników nadzoru górniczego w ramach postępowań w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za eksploatację kopalin bez wymaganej koncesji.

Spotkanie zorganizowano w  ramach porozumienia z 4 kwietnia 2014 r. zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry