Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

11 Grudnia 2019

We wtorek, 10 grudnia br. w Urzędzie Gminy Marklowice odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice, prowadzonej przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stron tego zespołu, tj.: Urzędu Gminy Marklowice, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. 

Obrady prowadzone przez zastępcę dyrektora OUG w Rybniku obejmowały:

  • realizację wniosków i warunków, zawartych w Uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z 2019 r. oraz protokole nr 1/2018 z poprzedniego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice w dniu 28 listopada 2018 r.,
  • realizację uwag Wójta Gminy Marklowice do projektów planów ruchu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice,
  • analizę wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów drgań gruntu i skutków zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia,
  • omówienie zakłóceń stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowanych, w tym zakresie działań profilaktycznych i naprawczych,
  • wykonanie planu napraw szkód górniczych, spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2018 oraz wg stanu na dzień 30.11.2019 r.,
  • omówienie procedur związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie robót awaryjnych,
  • planowaną eksploatację w nawiązaniu do projektów planu ruchu, „Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń „Marcel” i „Jankowice” w Polu Marklowice na lata 2019-2021, 2019-2024 i perspektywicznie do wyczerpania złoża”.

W ramach przeprowadzonej dyskusji omówiono m.in.:

  • działania profilaktyczne i naprawcze w zakresie zakłóceń stosunków wodnych,
  • usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
do góry