Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie

21 Lipca 2021

We wtorek, 20 lipca br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie Dyrektora OUG w Krakowie z Okręgowym Inspektorem Pracy. Uczestniczyli w nim pracownicy obydwu instytucji.

W trakcie spotkania podsumowano efekty współpracy tych instytucji w 2020 r., wymieniono się doświadczeniami i informacjami statystycznymi. Podczas roboczych rozmów inspektorów OIP i OUG omówiono efektywność działań profilaktycznych wynikających z „Wytycznych Ministra Aktywów Państwowych i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania kopalń w trakcie epidemii SARS-CoV-2” z dnia 11 maja 2020 r. i stosowania wymaganych procedur w następujących obszarach:

  • ograniczania rozpowszechniania się wirusa,
  • działań zapobiegawczych przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u pracownika,
  • działań zapobiegawczych w przypadku zdiagnozowania wirusa u pracownika.

Wyniki przeprowadzonych w roku 2020 kontroli w zakładach górniczych potwierdziły wdrożenie wymaganych procedur oraz ich przestrzeganie.

Podczas spotkania podsumowano także współpracę obydwu instytucji przy nadzorowaniu drążenia tunelu na drodze S7.

Spotkanie było realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem WUG, a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

do góry