Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem (..)

Spotkanie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

9 Lipca 2021

W środę, 7 lipca br. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Spotkanie poświęcono kwestiom dotyczącym oddziaływania na otoczenie odkrywkowych zakładów górniczych eksploatujących w województwie świętokrzyskim surowce skalne.

Omówiono zagadnienia dotyczące: emisji hałasu i zapylenia przez urządzenia do przeróbki mechanicznej kopaliny, zanieczyszczenia wód odprowadzanych z terenu zakładu oraz przetwarzania odpadów. Wymieniono się doświadczeniami z przeprowadzonych kontroli oraz wynikami podjętych po nich działań w ramach posiadanych kompetencji. Uczestnicy spotkania zadeklarowali wzajemną pomoc w prowadzonych czynnościach kontrolnych oraz wymianę ustaleń stanów faktycznych i podjętych rozstrzygnięć w celu realizacji ustawowych zadań obydwu organów.

Spotkanie było realizacją porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 roku pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry