Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Łodzi

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Łodzi

28 Kwietnia 2022

W środę, 27 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Łodzi. 

Podczas rozmów dokonano analizy stanu wypadkowości w górnictwie, przedstawiono okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy w zakładach górniczych, wymieniono się doświadczeniami z działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 W ramach współpracy organów i realizacji ustawowych zadań ustalono kierunki działania na szczeblu terenowym w 2022 r., obejmujące w szczególności: udział pracowników w organizowanych działaniach prewencyjnych, konferencjach, spotkaniach oraz zadeklarowano wzajemne wsparcie oraz wymianę informacji w sprawach nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakładach górniczych.

Spotkanie odbyło się w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach a Głównym Inspektorem Pracy. 

do góry