Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o.

29 Kwietnia 2022

W czwartek, 28 kwietnia br. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się dziewiąte posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W obradach uczestniczyli: przedstawiciele wyżej wymienionych gmin, Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o., Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podczas spotkania przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2021 r. i I kwartału 2022 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

W trakcie posiedzenia omówiono zagadnienia dotyczące współpracy organów samorządowych
z kopalnią, prowadzącą eksploatację pod terenami gmin. Przekazano również informacje na temat planowanego w II i III kwartale 2022 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry