Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie

16 Marca 2010
W dniu 16 marca 2010 r., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli OUG w Krakowie i Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie. Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z realizacją treści porozumienia zawartego w dniu 12 lipca 2007 r. pomiędzy Prezesem WUG a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy. Omówiono wyniki dotychczasowych działań obu instytucji w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych podległych Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Krakowie, wydobywających kopaliny na terenie województwa małopolskiego.

Na spotkaniu zostały poruszone m.in. zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa w nadzorowanych wspólnie zakładach górniczych oraz omówione zostały nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli. Zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia działań profilaktycznych, włączenia do działań elementów prewencji oraz metod edukacyjnych w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa.

Uzgodniono konieczność kontynuowania w 2010 r. współpracy między instytucjami, przy uwzględnieniu zasad wynikających z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

do góry