Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych

Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych

17 Marca 2010

W dniu 17 marca 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się kwartalne spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele przedsiębiorców.

Podczas spotkania omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
  • ustalenia Komisji badającej przyczyny i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, do których doszło 18 września 2009 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek", Ruch "Śląsk" w Rudzie Śląskiej, w zakresie nieprawidłowości dotyczących urządzeń elektrycznych oraz Komisji badającej przyczyny i okoliczności wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 12 lutego 2010 r. w KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej,
  • wyniki prac zespołu powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, do spraw wpływu czynnika ludzkiego na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach węgla kamiennego w aspekcie realizacji strategii działania Urzędów Górniczych,
  • zagadnienia związane z profilaktyką chorób zawodowych,
  • stan bezpieczeństwa pracy i poziom zagrożeń naturalnych oraz działania profilaktyczne podejmowane w najbardziej zagrożonych rejonach prowadzonych robót górniczych w kopalniach: KW S.A. Oddział KWK "Bobrek-Centrum", KWK "Halemba-Wirek" i JSW S.A. KWK "Budryk".


do góry