Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

6 Listopada 2017

W poniedziałek, 6 listopada br. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Było to czwarte spotkanie zorganizowane w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Prezesem WUG.

Podczas obrad wymieniono doświadczenia z kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące odkrywkową działalność górniczą na terenie województwa opolskiego, posiadające pozwolenia zintegrowane. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami, stwierdzane w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników nadzoru górniczego w ramach postępowań w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za eksploatację kopalin bez wymaganej koncesji. Ponadto omówiono zasady dalszej współpracy i wzajemnego informowania o nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

do góry