Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych, (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych, przedstawicielami służb mierniczo-geologicznych zakładów górniczych oraz kierownictwem Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w: Gdańsku, Koszalinie i Bydgoszczy

7 Listopada 2017

W poniedziałek, 6 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z kierownikami ruchu i przedstawicielami służb mierniczo-geologicznych odkrywkowych zakładów górniczych, a także dyrektorami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w: Gdańsku, Koszalinie i Bydgoszczy.

W trakcie spotkania omówiono m. in.:

  • zmiany w zakresie oceny zagrożeń naturalnych, wymaganych dokumentów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiednich stopni zagrożenia oraz innych istotnych informacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, wprowadzonego z dniem 1 lipca 2017 r. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r.,
  • nieprawidłowości (w zakresie górniczym, mierniczym, geologicznym i ochrony środowiska) stwierdzane w dokumentach przedkładanych do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, w związku z wnioskami o zatwierdzenie planów ruchu oraz dodatków do planu ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
  • stosowanie w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologicznei górnicze oraz stosownych aktów normatywnych, w aspekcie likwidacji zakładów górniczych oraz posiadania i prowadzenia dokumentacji mierniczo-geologicznej.

Ponadto dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku omówił kierunki rozwoju działalności oddziałów terenowych, w tym nowe metody badawcze, diagnostyczne i pomiarowe, już znajdujące lub mogące znaleźć zastosowanie w działalności Urzędu.

W spotkaniu brali udział kierownicy ruchu zakładów górniczych prowadzących eksploatację złóż metodą odkrywkową oraz przedstawiciele służb mierniczo-geologicznych wspomnianych zakładów w obrębie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a także Zastępca Dyrektora i pracownicy inspekcyjno-techniczni Okręgowego Urzędu Górniczego w  Gdańsku. 

Spotkanie realizowane było w ramach porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry