Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

23 Sierpnia 2021

W piątek, 20 sierpnia br. w siedzibie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organów nadzoru górniczego i ochrony środowiska.

Podczas rozmów wymieniono dotychczasowe doświadczenia związane z kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców prowadzących odkrywkową działalność górniczą. Szczególną uwagę zwrócono na stwierdzone nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami, głównie dotyczące likwidacji zakładów górniczych, w tym rekultywacji wyrobisk górniczych poprzez wypełnianie ich odpadami oraz produktami.

Ponadto przedmiotem spotkania objęto:

  • aktualny stan robót geologicznych i planowane roboty geologiczne związane z wykonaniem otworów wiertniczych w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
  • zagadnienia wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • dalsze informowanie o nieczynnych zakładach górniczych oraz wyrobiskach w granicach województwa podkarpackiego,
  • możliwość współdziałania organów w zakresie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji.

Spotkanie było kolejnym, zorganizowanym w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry