Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kontynuacja ograniczeń w pracy Wyższego Urzędu (..)

Kontynuacja ograniczeń w pracy Wyższego Urzędu Górniczego

1 Września 2021

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wprowadza kontynuację ograniczenia pracy Wyższego Urzędu Górniczego, polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

  1. wizyta w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
  2. osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wykonania dezynfekcji rąk, a w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;
  3. osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu;
  4. w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
  5. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Główną Wyższego Urzędu Górniczego w okienku na portierni;
  6. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie - na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej WUG;
  7. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.
do góry