Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w (..)

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach

12 Grudnia 2017

We wtorek, 12 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, które zorganizowane zostało w ramach porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 roku pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Głównym tematem obrad było skoordynowanie działań w zakresie kontroli przedsiębiorców prowadzących wydobywanie kopalin i ich mechaniczną przeróbkę w odkrywkowych zakładach górniczych zlokalizowanych na obszarze gminy Łagów w powiecie kieleckim. Celem takiej działalności będzie dążenie do przestrzegania przez przedsiębiorców odpowiednich przepisów prawa służących minimalizacji negatywnego wpływu górnictwa na środowisko, a także ograniczenia uciążliwości działalności górniczej dla społeczności lokalnej.

Na zakończenie spotkania zadeklarowano pogłębianie współpracy poprzez wzajemną wymianę dokonanych ustaleń faktycznych oraz podjętych rozstrzygnięć.

do góry