Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współpraca OUG w Krośnie z Oddziałem UDT w Rzeszowie

Współpraca OUG w Krośnie z Oddziałem UDT w Rzeszowie

12 Grudnia 2017

We wtorek, 12 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie z dyrektorem oraz pracownikami inspekcyjno-technicznymi OUG w Krośnie.

Obrady zorganizowano m.in. w celu realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem WUG, a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania Urzędu Dozoru Technicznego oraz urzędów górniczych.

W trakcie spotkania, które prowadził dyrektor  OUG w Krośnie,  przedstawiono między innymi wybrane zdarzenia zaistniałe w roku bieżącym w górnictwie otworowym i w trakcie prowadzenia  robót geologicznych, w aspekcie ruchu maszyn i urządzeń, tryb prowadzenia czynności kontrolnych w związku z wymogami przepisów prawnych oraz możliwości współdziałania  organów UDT oraz urzędów nadzoru górniczego.

Podczas dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące  badań i dopuszczeń zbiorników ciśnieniowych oraz instalacji technicznych eksploatowanych w zakładach górniczych, użytkowania  urządzeń transportu bliskiego, a także możliwości współpracy w zakresie oceny zagrożeń stwarzanych przez urządzenia techniczne, w szczególności podczas zaistnienia wypadku ciężkiego lub śmiertelnego.

do góry