Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w (..)

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie

24 Listopada 2022

W poniedziałek, 21 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

Podczas obrad omówiono: 

nieprawidłowości w gospodarce odpadami, stwierdzane przez pracowników nadzoru górniczego podczas kontroli zakładów górniczych (np. składowanie odpadów w wyrobiskach bez stosownych zezwoleń);

  • przypadki składowania odpadów stwierdzane w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników nadzoru górniczego w ramach postępowań prowadzonych w sprawie eksploatacji kopalin bez wymaganej koncesji;
  • działalność kontrolną, w szczególności interwencje w obszarze ochrony środowiska
    w zakładach górniczych prowadzone przez WIOŚ;
  • zasady dalszej współpracy, w tym wzajemnego informowania się o stwierdzonych nieprawidłowościach, będących w kompetencji każdej ze stron, w szczególności w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
  • stan rekultywacji wyrobisk po kopalniach kruszywa naturalnego;
  • zakres odprowadzania wód dołowych do rzek w kontekście zawartości substancji wpływających na ich zasolenie.

Ponadto wymieniono informacje w zakresie posiadanych kompetencji dotyczących przetwarzania i składowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych.

do góry