Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współdziałanie w zakresie geologii, miernictwa i ochrony (..)

Współdziałanie w zakresie geologii, miernictwa i ochrony środowiska

25 Listopada 2022

W czwartek, 24 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników inspekcyjno-technicznych ds. geologii, miernictwa oraz ochrony środowiska OUG w Krakowie z Geologiem Wojewódzkim Województwa Małopolskiego oraz pracownikami zespołu geologii Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Delegatury w Tarnowie.

Głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie spraw dotyczących geologii złożowej z perspektywy organu koncesyjnego oraz organu nadzoru górniczego w zakresie poprawności sporządzania operatów ewidencyjnych zmian zasobów złóż oraz opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę.

Podczas spotkania pozytywnie odniesiono się do propozycji wzajemnej współpracy i wymiany informacji pomiędzy urzędami w zakresie gospodarki złożem, hydrogeologii i ochrony środowiska. Ustalono wspólne zasady współpracy w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków koncesji. Omówiono również zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań dotyczących naliczania opłaty podwyższonej za prowadzenie wydobycia kopalin bez wymaganej prawem koncesji oraz naliczania opłaty dodatkowej w przypadkach rażącego naruszenia warunków koncesji.

do góry