Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska we (..)

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu

2 Lipca 2021

W czwartek 1 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Przedmiotem rozmów były uregulowania prawne oraz stosowane praktyki w zakresie gospodarki odpadami i odpadami wydobywczymi, w odniesieniu do działalności górniczej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Wytwarzanie odpadów o różnym charakterze to nieodłączny element w działalności zakładów górniczych, kontrolowany zarówno przez organy nadzoru górniczego, jak i inspekcję ochrony środowiska. Ich powstawanie regulują tzw. przepisy branżowe, w tym ustawa - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o odpadach wydobywczych. Natomiast gospodarka odpadami w pozostałym zakresie (w tym odzysk odpadów lub wytwarzanie odpadów na etapie prac przygotowawczych podziemnej eksploatacji złóż) normowana jest ustawą o odpadach. Te zagadnienia, jako element wspólnej płaszczyzny działań, stanowiły główny przedmiot obrad.

do góry