Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego

8 Lipca 2021

W środę, 7 lipca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Poznaniu z przedstawicielami Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu i Szczecinie.

W trakcie spotkania omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie,
  • prawidłowość obiegu informacji między uczestniczącymi w spotkaniu instytucjami w przypadkach niebezpiecznych uszkodzeń i awarii urządzeń technicznych zainstalowanych na terenie zakładów górniczych, w tym urządzeń ciśnieniowych,
  • porozumiewanie się w przypadkach przeprowadzania napraw i modernizacji urządzeń i instalacji technicznych eksploatowanych na terenie zakładów górniczych,
  • zasady przekazywania informacji dotyczących wymagań technicznych dla urządzeń technicznych zainstalowanych w zakładach górniczych,
  • planowane działania na lata 2021 i 2022.
do góry