Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska we (..)

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu

13 Czerwca 2023

W poniedziałek, 12 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Celem wydarzenia było omówienie zagadnień związanych prawnym umocowaniem ww. organów oraz stosowanymi praktykami w zakresie nadzoru i kontroli nad gospodarką odpadami i odpadami wydobywczymi, w odniesieniu do działalności górniczej. W szczególności dyskutowano na temat problemów związanych z nielegalnym składowaniem odpadów w odkrywkowych zakładach górniczych.

Ponadto, w ramach wymiany doświadczeń, omówione zostały inne zagadnienia ochrony środowiska wspólne dla obu organów, jak również najczęstsze oraz problemowe przypadki nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakładach górniczych. Poruszono także problematykę związaną z rekultywacją legalnych wyrobisk górniczych oraz zasypywaniem odpadami nielegalnych wyrobisk na terenie województwa dolnośląskiego.

do góry