Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z wicestarostą powiatu kartuskiego i dyrektorem (..)

Spotkanie z wicestarostą powiatu kartuskiego i dyrektorem wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Kartuzach

14 Czerwca 2023

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, 13 lipca br., odbyło się spotkanie z udziałem dyrektora Urzędu oraz nadinspektora ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego z wicestarostą  powiatu kartuskiego i dyrektorem wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Kartuzach. Rozmowy zostały poświęcone wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach drugiego organu.

Podczas spotkania omówiono:

  • kwestie współdziałania organów zakresie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, w tym wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami,
  • działalność kontrolną, w szczególności interwencje w obszarze nielegalnej eksploatacji kopalin,
  • wymianę informacji w zakresie posiadanych kompetencji dotyczących nadzoru i kontroli nad gospodarką złożami kopalin w  procesie ich wydobywania.
do góry