Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy i (..)

Spotkanie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy i przedstawicielami związków zawodowych w Kopalni "Olkusz-Pomorzany"

8 Czerwca 2010
W dniu 8 czerwca 2010 r. w ZGH Bolesław - Kopalni "Olkusz-Pomorzany" w Pomorzanach odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy i przedstawicielami związków zawodowych działających w kopalni: "Kadra", Solidarność, OPZZ, i Ratowników Górniczych.

W toku dyskusji Dyrektor OUG w Krakowie omówił stan bezpieczeństwa i wypadkowość w kopalni w roku 2009 w nawiązaniu do zwiększonej ilości wypadków w okresie pięciu miesięcy 2010 roku, a także wyniki działalności kontrolnej OUG w bieżącym roku. Poruszono także wybrane tematy dotyczące bezpieczeństwa załóg górniczych w kopalni.
do góry