Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy (..)

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku

19 Listopada 2010

18 listopada br., w siedzibie OUG w Rybniku, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych JSW S.A. KWK: "Borynia", "Jas-Mos", "Krupiński", "Pniówek" i "Zofiówka", Kompanii Węglowej S.A. Oddziałów KWK: "Chwałowice", "Jankowice", "Marcel", "Rydułtowy-Anna" Ruch I
i Ruch II oraz SRK S.A. Zakład "CZOK" Ruch III -Rejon "Dębieńsko".
W czasie narady omówiono m.in.:
1. Stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2010 r. oraz przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd.
2. Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w roku bieżącym, w tym kontroli doraźnych przeprowadzonych w JSW S.A. KWK "Jas-Mos" i "Pniówek" oraz KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna", w związku z pogorszonym stanem bezpieczeństwa.
3. Działania Urzędu, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w nadzorowanych podziemnych zakładach górniczych, w tym m.in.:
- kontrole wyrobisk zakwalifikowanych do dróg ucieczkowych, w aspekcie pełnej funkcjonalności,
- zatrudnianie pracowników w rejonach, w których występuje temperatura powyżej 280C,
- spotkania z wybranymi grupami pracowniczymi (brygady transportowe, elektromonterzy, pracownicy zatrudniani w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami) oraz okresowe narady z osobami kierownictwa zakładów górniczych,
- udział w okresowych naradach BHP w zakładach górniczych,
- wystąpienia do przedsiębiorców i innych instytucji, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, dotyczącymi: prądownic wodnych, aparatów ucieczkowych typu SR-60T oraz przenośników taśmowych,
- dotyczące półmasek filtrujących, dróg ucieczkowych i czasu pracy - we współpracy z ZSIP.
4. Sprawy bieżące, w tym m.in.:
- zmiany w przepisach, obowiązujące od dnia 14.08.2010r.,
- stan bezpieczeństwa pracy przy pracach transportowych w wyrobiskach poziomych i pochyłych, w tym polecenie Prezesa WUG skierowane do przedsiębiorców górniczych.
W ramach dyskusji poruszono także zagadnienia, dotyczące m.in.:
- minimalnego obłożenia ścian,
- szkolenia i zapoznawania pracowników z drogami ucieczkowymi,
- działalności służb BHP,
- stosowania aktywnej profilaktyki względem metanu, w wyrobiskach eksploatacyjnych oraz korytarzowych drążonych przy pomocy kombajnów, w polach silnie metanowych.

do góry