Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych

19 Listopada 2010

18 listopada br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych, nadzorowanych przez Urząd. Głównym tematem spotkania był stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem układów transportu w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45°. W trakcie narady omówione zostały m.in. zmiany w przepisach dotyczących wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Kierownicy działów energomechanicznych przedstawili stopień realizacji wniosków komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania okoliczności i przyczyn zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 18 września 2009 r. w KHW S.A. KWK "Wujek" w Katowicach, Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej. Zwrócili przy tym uwagę na trudności w realizacji niektórych wniosków. Dyrektor OUG Gliwice zaapelował do uczestników narady o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa przy eksploatacji układów transportu, jak również wyeliminowanie błędów w fazie projektowania tych układów. Ponadto polecił objąć szczególnym nadzorem urządzenia i instalacje elektryczne w celu zapewniania ich bezpiecznego użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w zakładach górniczych.

do góry