Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy (..)

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych

24 Października 2018

We wtorek, 23 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez urząd.

W trakcie obrad, którym przewodniczył dyrektor OUG w Gliwicach omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2017 roku oraz w 9 miesiącach 2018 roku wraz ze wskazaniem najczęstszych stwierdzanych nieprawidłowości,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w nadzorowanych zakładach górniczych wraz z wnioskami i podjętymi przez dyrektora OUG w Gliwicach działaniami zmierzającymi do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Ponadto zwrócono uwagę na:

  • zatrudnianie na stanowiskach pracy do obsługi maszyn i urządzeń pracowników o niedostatecznej wiedzy i doświadczeniu zawodowym,
  • właściwe zabezpieczenie i kontrolę wyznaczonego miejsca pracy przy prowadzeniu robót spawalniczych w zakładzie górniczym,
  • wykonywanie czynności związanych z obsługą i naprawą maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi dokumentami oraz w miejscach do tego wyznaczonych, zapewniających bezpieczeństwo wykonywanych prac,
  • zasady współpracy pomiędzy pracownikami zakładu górniczego i podmiotów gospodarczych w czasie wykonywania prac w jednym rejonie w ruchu zakładu górniczego.
do góry