Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa (..)

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie, Oddział w Sanoku

24 Października 2018

We wtorek, 23 października br., w siedzibie Ośrodka Kopalń Krosno odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z przedstawicielami przedsiębiorcy, osobami kierownictwa i dozoru ruchu oraz społecznymi inspektorami pracy PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w otworowych zakładach górniczych Oddziału w Sanoku z uwzględnieniem zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej,
  • procedury związane z likwidacją odwiertów na terenach górniczych oraz otworów wykonanych na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża,
  • wymagania odnośnie dopuszczania do ruchu maszyn i urządzeń zakładu górniczego w czasie prób rozruchowych,
  • prowadzenie prac rekonstrukcyjnych i likwidacyjnych odwiertów z wykorzystaniem urządzeń dźwigowych,
  • kompletność wniosków o pozwolenia na roboty budowlane, projektów budowlanych, dokumentacji związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi w zakładzie górniczym oraz zagadnienia lokalizacji obiektów budowlanych zakładu górniczego poza terenem górniczym.

Ponadto przedstawiono spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej OUG w Krośnie.

do góry