Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy (..)

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych

3 Marca 2010
W dniu 3 marca 2010 r. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Rybniku z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych JSW S.A. KWK "Borynia", "Jas-Mos", "Krupiński", "Pniówek" i "Zofiówka" oraz Kompanii Węglowej S.A. KWK "Chwałowice", "Jankowice", "Marcel", "Rydułtowy-Anna" Ruch I i Ruch II oraz SRK S.A. "CZOK" Ruch III – Rejon "Dębieńsko".

Spotkanie, z udziałem całego kierownictwa urzędu, otworzył i prowadził Dyrektor mgr inż. Zbigniew Schinohl. W czasie spotkania omówiono m.in.:
  • Strategię działania urzędów górniczych na lata 2010–2014,
  • stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy, w tym wpływ czynnika ludzkiego i zagrożeń naturalnych, choroby zawodowe oraz zagadnienia oceny ryzyka zawodowego,
  • wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w 2009 r. oraz w styczniu i lutym br., ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości, dotyczących urządzeń elektrycznych,
  • wstępne wyniki oględzin i badań urządzeń, objętych skutkami katastrofy, zaistniałej w dniu 18 września 2009 r. w KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" wraz z wnioskami.
W ramach dyskusji poruszono m.in. zagadnienia:
  • czasu pracy w miejscach, gdzie przekroczone są parametry klimatyczne,
  • środków ochrony indywidualnej,
  • skuteczności urządzeń odpylających w wyrobiskach z wentylacją odrębną,
  • wypadków na drogach transportu lokomotywowego, w tym stosowanych rozwiązań w zakresie automatycznego otwierania drzwi tam na drogach transportowych,
  • rzetelności zgłaszania i dokumentowania zdarzeń i wypadków,
  • procedur zatrzymywania robót lub ruchu maszyn i urządzeń przez ZSIP.
Kolejne spotkanie zaplanowano na III kwartał br.
do góry